lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Lisebergbanan, vid Uppswinget

Lisebergbanans "uppdrag" lutar 30° och drar upp tåget från stationen (20 m.ö.h.) till banans högsta punkt, 65 m.ö.h. Tåget är 14m långt och väger ca 6 ton. 

Vilka krafter verkar på den som åker uppför uppdraget? Rita ett frikroppsdiagram.

 

 

Intill Uppswinget passerar Lisebergbanans tåg tre gånger på väg nedåt. Hur mycket energi har gått förlorad innan tåget kommer nedför backen första gången? Hur mycket energi går förlorad mellan passagerna? Tag tiden för tåget att passera - vid en stolpe från första till sista vagnen, eller mellan två stolpar. Upprepa mätningarna några gånger.

 Man kan uttrycka energin (potentiell + kinetisk) som en motsvarande höjd, dvs E/mg = (v2/2g + H).

Stolpe

H(m)

S(m)

t

t

t

Medelvärde

v2/2

v2/2g + H

67

42.8

480.64968

36.6

490.075 

90

40.9

643.47891

36.0

651.856 

111

40.7

787.507

 


112

38.1

795.305