lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Lisebergshjulet

Grafen nedan visar resultat från en höjdmätning under en tur med Lisebergshjulet. I början av turen i grafen åker man från högsta till lägsta punkten utan att stanna. Under turen stannar hjulet då och då för att lasta i och ur gäster.

Använd grafen för denna uppgift. 

  1. Hur stor är höjdskillnaden enligt grafen?
  2. Hur stor radie (R) har hjulet?
  3. Hur lång tid tar det att åka ett halvt varv?
  4. Hur långt åker man under ett halvt varv? 
  5. Hur fort åker man i Lisebergshjulet när det rör sig?

Mätningar med telefonen

Kanske har din telefon en sensor för att mäta lufttryck (t.ex. med appen Physics toolbox sensor suite)

  1. Vilken skillnad i lufttryck kan du vänta dig mellan högsta och lägsta punkten i Lisebergshjulet om du vet att luftens densitet är omkring 1.3 kg/m3?
  2. Genomför mätningen på plats och jämför resultaten!

Man kan också mäta g-kraft med telefonen

  1. Hur stor blir centripetalaccelerationen (a= v/ R) när hjulet rör sig? 
  2. Hur stor procentuell skillnad i normalkraft på dig blir det mellan högsta och lägsta punkten?

 

Hur långt är det till horisonten? 

  1. Hur långt är det till horisonten om man är 116 m.ö.h. (som högst upp i AtmosFear)? 

För att lösa denna uppgift använder man Pythagoras sats för en triangel med sidorna R (jordens radie), L (avstånd till horisonten) och R+H (där H är höjden över havet).