lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Mechanica - kommentarer till uppgifterna

Från film

  • Små svängningar har en halvperiod på ca 10 s (vilket skulle svara mot en 100 m lång matematisk pendel)
  • De stora rotationerna tar ca 8 sekunder per varv, med ganska konstant vinkelhastighet (ett kvartsvarv på ca 2 sekunder). Radien 12 m innebär då en centripetalacceleration på 0.75g.
  • Maximala avståndet från rotationsaxeln (X) (om man sitter längst ut på en gondolarm som är vinkelrät mot rotationsaxeln) blir 12.7g (vilket ger en något större acceleration, 0.8g)
  • Stjärnans rotation tar ca 10 sekunder. Om man sitter 4m från centrum åker man 25m på ett varv och centripetalaccelerationen blir 0.16g.

Fortsätt till den engelska sidan förr en mer utförlig analys