lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Rabalder

  • Antalet sittplatser: 20 stycken
  • Banans längd: 222 m
  • Banans högsta höjd: 9m
  • Kapacitet: 450 resenärer per timme
  • Längdgräns: 110 cm ensam, 90-110 cm med vuxen.
  • Tillverkare: Zierer (datablad)

Backen upp, det s.k. "uppdraget" lutar 25°. Vilket utslag väntar du dig då på accelerometerns olika axlar?

Tåget startar på 1.2m höjd och går upp till 9m höjd. Första dalen ligger på 3.25 m. Hur fort förväntar du dig att tåget åker där?

I första dalen har spåret en krökningsradie 6.00m i horisontalled och 25m i vertikalled. Hur stor blir de resulterande centripetalaccelerationerna? Vilken kraft behövs från tåget på dig när du åker? Dela upp totala kraften från tåget i två komponenter. Glöm inte att tåget också måste motverka tyngdkraften som verkar på dig!

Spåret lutar 46.3° i sidled i dalen. Hur tror du att det kommer att kännas att åka igenom första dalen?

  • höjd över havet, H (m)
  • lutning i sidled, b (o)
  • horisontell krökningsradie, R(m) 
  • krökningsradie i vertikalled r(m)

H (m) Lutning sidledR(m) r(m)
A3.2546.36-25
B5.250020
C2.65-38.88.2-35
D4.5-468.220
E300-25
F3.454.27.520

Läs mer om acceleration och krafter i berg- och dalbanor.