lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Arbetsblad för studsmatta

Tid för perioder på Bushållplatsen

Mät tiden för 5 småhopp och sedan 5 mellanhopp och sist 5 höga hopp.

E-post
fornamn.efternamn@adress 
5 småhopp5 mellanstora 5 höga hoppkvot
mellan/små
kvot
stora/små