lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Valkyria-dyket

Bilden visar skärmklipp från dyket med tidsintervall 0,2 sekunder. Avståndet mellan första och sista raden är 3.0 m. Tåget börjar rulla ut över stupet ungefär en halv sekund före första bilden. (Se också filmen)

Efter "uppdraget" och en kort utsiktstur högst upp hänger man en stund ut över stupet innan man dyker 50 meter ned. Eftersom spåret är nästan vertikalt under dyket är rörelsen ett nästan fritt fall. 

Fall, fart och hastighet

  1. I filmen hänger man över fallet under ett par sekunder innan tåget börjar röra sig. Vilka krafter verkar på dig då? Vad förväntar du att telefonens accelerometer ska visa under den delen av turen?
  2. Vilka krafter verkar på dig när du åker nedför ett spår som lutar 90°?
  3. Hur lång tid förväntar du att ett 50 m fall ska ta?
  4. Hur lång tid behöver man falla fritt för att komma up i 105 km/h? Hur långt faller man under den tiden?

Tåget börjar rulla ut över stupet ungefär en halv sekund före första bilden. (Se också filmen

Läs mer om krafter på den som åker Valkyria och om
Velocity, acceleration, jerk, snap and vibration: forces in our bodies during a roller coaster ride