lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Tipsrad 2022

  1x2
1På vägen mellan ingången till Universeum och Liseberg och på "Paradgatan" genom parken finns ett antal stjärnor i marken, med namn på kända personer som besökt Liseberg. En av stjärnorna bär namnet Albert Einstein. Vilket av följande namn finns på en stjärna som är närmaste granne med Einsteins?
1) Alf Proysen
x) Errol Garner  
2) Edit Piaf
   
2Du kommer fram till SLÄNGGUNGAN när den håller på att lastas. Den blir inte riktigt full och i yttersta ringen finns några tomma gungor. Hur kommer de tomma gungorna att hänga jämför med gungorna med en riktigt tung vuxen i?
1) De tomma gungorna hänger längre ut?
x) Alla gungor i den yttersta ringen hänger i samma vinkel.
2) De tomma gungorna hänger längre in (bildar mindre vinkel) än övriga gungor?
   
3
I KAFFEKOPPEN rör sig hela plattan medsols medan brickorna snurrar motsols. Vilken av figurerna beskriver bäst hur en person rör sig i banan?
   
4LOKE är en stor gunga, där du sitter 26 meter från axeln i centrum och gungar upp till 120°. I nedersta punkten känner du dig tyngre än vanligt? Hur många gånger tyngre än vanligt?
1) ca 2 gånger
x) ca 3 gånger
2) ca 4 gånger
   
5Intill bron som förbinder centrala parken med "Å andra sidan" (med t.ex. KåLLERADO) finns små "vattenkanoner" som skjuter vattenstrålar till varandra. Vattnet kommer c:a en halv meter över rörets mynning. Hur stor är en vattendroppes acceleration i högsta punkten?
1) 0 m /s 2
x) 5 m /s 2
2) 10 m /s 2
   
6Du tycker om känslan att vara extra tung. Vilken plats ska du välja i LISEBERGBANAN?
1) Längst bak
x) Mitten
2) Spelar ingen roll - alla sitter i samma tåg
   
7När man har åkt KåLLERADO kliver man av på en plattform som roterar motsols - men det ser ut som om plattformen står still och plattan innanför roterar medsols. Om du inte kunde se världen utanför, skulle du då kunna avgöra om det var plattan eller plattformen som roterar?
1) Nej det är omöjligt.
x) Ja, om man tar med sig en liten fjädervåg
2) Ja, om man har med sig ett litet lod, som man sätter i svängning.
   
8I AEROSPIN åker de små flygplanen runt centrum upp till 11 gånger per minut. I de yttre planen i sitter man ca 9 meter från centrum. Hur snabbt rör man sig?
1) ca  5 m/s
x) ca 10m/s
2) ca 20m/s
   
9HELIX bromsas med magnetbromsar innan man rullar in till stationen. När magneter på tågen åker förbi induceras s.k. virvelströmmar i bromssvärden.  Vilken legering det är i Helix bromssvärd kan man se om man går till slutet av spåret, väster om AtmosFear. Ledningsförmågan i Helix' bromssvärd är lägre än den var för bromssvärden i Kanonen. 
1) Lägre ledningsförmåga ger långsammare inbromsning
x) Ledningsförmågan spelar ingen roll för hur fort tåget bromsas in
2) Högre ledningsförmåga ger snabbare inbromsning.
   
10I ATMOSFEAR åker man upp till 116 m över havet där man sitter en stund med utsikt över Göteborg innan man faller fritt under några sekunder. Om det är klart kanske du kan se havet. Skagens fyr, som ligger 8.4 mil bort, är 46 m hög. Från toppen av Skagens fyr är det 2.4 mil till horisonten. Hur långt bort är horisonten från toppen av Atmosfear?
1) 4.2 mil
x) 7.6 mil
2) 8.8 mil
   
11Du har köpt en Kaninballong som är lättare än luft och tagit med den på bussen. Du håller ballongen i ett snöre och den är rakt över din hand. När bussen börjar köra framåt...
1) ... går ballongen i "förväg" och rör sig alltså framåt i bussen.
x) ... forsätter ballongen att vara rakt över din hand.
2) ... kommer ballongen efter och rör sig bakåt i bussen.
   
12Under Lisebergs sommarsäsong 2022 är det nymåne den 30 maj, 29 juni, 28 juli, 27 augusti, och 25 september. Vi kan då bara se en liten del av månen belyst. Detta beror på att
1) Månen, jorden och solen bildar en rät linje så att jorden skuggar solens strålar.
x) Månen ligger mellan solen och jorden.
2) Solen, jorden och månen bildar en rät vinkel och ljuset som träffar månen når därför inte jorden.
   

Grupp: _________________________________________________________