lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

11 Balder - stora krönet

Ser du hur det stora krönet liknar en kastbana? Under ett kast påverkas bollen bara av tyngdkraften medan den är i luften. På samma sätt kommer de som åker i tåget att känna sig som om de svävar om tåget har lagom hastighet. Hur länge kan man vara tyngdlös i Balder och hur fort måste tåget åka över högsta punkten?

Läs mer