lu.se

Denna sida på svenska This page in English

12 Hissningen

Pirr i magen eller mer än dubbelt så tung som vanligt? I Hissningen får du uppleva bådadera. Snabbt och långsamt, högt och lågt, tungt och lätt - men i vilka lägen? (Inte riktigt fritt fall, utan ca en halv g som minst.) Börja med att titta på filmen över rörelsen och fundera. På plats kanske du också kan få ta en kort slinky till hjälp. (Fråga snällt!)

Läs mer