lu.se

Denna sida på svenska This page in English

15 Lisebergshjulet

Lisebergshjulet har en radie 24 m.

  • Hur högt åker man över lägsta punkten?
  • Hur mycket ändras lufttrycket mellan högsta och lägsta punkten?
  • Om din telefon har barometer, prova att mäta hur trycket ändras när du går upp och ned för en trappa - eller på Liseberg (t.ex. med Physics Toolbox Play).

Grafen visar hur lufttrycket varierade under de sista varven en tur i Lisebergshjulet, en septemberdag 2018.

Läs mer om Lisebergshjulet