lu.se

Denna sida på svenska This page in English

18 Uppswinget

Uppswinget. är en 20 m lång gunga. Man gungar fram och tillbaka, så högt att huvudet kommer lite under kroppen, upp till 120°. I vändlägena upplever man då det som kallas "negativa g".

  • Var under turen åker man snabbast?
  • Var åker man långsammast?
  • Var känner man sig som tyngst (och hur mycket tyngre än vanligt)?
  • Vilken period väntar man sig för en pendel med längden L=20m? 

Grafen visar "g-kraft" under en tur med Uppswinget.

Fler uppgifter hittar du på sidan om Uppswinget