lu.se

Denna sida på svenska This page in English

19 Loke

Största gungan på Liseberg heter Loke, där hela cirkeln med dem som gungar också roterar.

Loke gungar upp till 120°. Ju högre man gungar, desto fortare passerar man lägsta punkten.  För 120° väntar  man sig en kraft på kroppen längst ner som är 4 gånger så stor som vanligt ("4g"). (För en största vinkel på 60° blir kraften på kroppen längst ner dubbelt så stor som vanligt ("2g") och för 90° blir den 3g. Varför?)

På ena sidan är cirkelrörelsen i samma riktning som pendlingen, medan den är i motsatt riktning på andra sidan, så att man rör sig lite långsammare. Kan du känna att man blir tyngre på den sidan där cirkelrörelsen gör att man åker lite snabbare? (Det känns minst lika tydligt i HangHai)