lu.se

Denna sida på svenska This page in English

4. Hjärtlinjerullning - likformig rätlinjig rörelse med skruv

I avslutningen av Helix rör man sig i en nästan horisontell rät linje - medan hela kroppen roterar runt en "Hjärtlinje. Hur känns det? Vilka krafter verkar på din kropp?

Läs mer 

Se också Smartphones and Newton's first law in escalators and roller coasters: Physics Education 55 035016 

Gör en egen telefonrullning

Prova att göra en egen hjärtlinje-rullning med telefonen genom att rotera telefonen runt en horisontell axel.