lu.se

Denna sida på svenska This page in English

4. Hjärtlinjerullning - likformig rätlinjig rörelse med skruv

I avslutningen av Helix rör man sig i en nästan horisontell rät linje - medan hela kroppen roterar runt en "Hjärtlinje. Hur känns det? Vilka krafter verkar på din kropp?

Läs mer 

Se också Smartphones and Newton's first law in escalators and roller coasters: Physics Education 55 035016 

Helix är stängd under jul på Liseberg, men även i Valkyria kan man uppleva en liknande rörelse (som där kallas "barrel roll", se Lisebergs film som introducerar de olika elementen och även grafen nedan).

Gör en egen telefonrullning

Prova att göra en egen hjärtlinje-rullning med telefonen genom att rotera telefonen runt en horisontell axel.