lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Snögubbe

Krafter på snögubben

Vilka krafter verkar på snögubben? 

Vi vet att summan av alla krafter måste vara noll, eftersom snögubben står kvar, "i vila".

Om snögubben har massan M så påverkas den av tyngdkraften Mg. Marken hindrar snögubben att falla in mot jordens centrum och påverkar snögubben med en uppåtriktad "normalkraft", N. Eftersom snögubben är i vila måste summan vara 0, dvs

Mg +N = 0.

Newtons tredje lag, om kraft och motkraft.

Enligt Newtons tredje lag påverkar snögubben och marken varandra med lika stora, men motriktade krafter - "kraft och motkraft". Snögubben växelverkar med marken och påverkar alltså marken med en nedåtriktad normalkraft. Vilken kraft är "motkraft" till tyngdkraften (gravitationskraften) på snögubben?

Snögubben och mössan.

I det första exemplet var mössan en del av "snögubbe-systemet".  Vad händer med vår beskrivning av krafterna om vi i ställer tittar separat på krafterna på mössan?

Mössan påverkar också av gravitationen och en uppåtriktad kraft snögubbens huvud hindrar mössan att falla mot marken. Enligt Newtons tredje lag måste mössan då trycka ned på snögubbens huvud.

Den nedåtriktade kraften på systemet "snögubben utan mössa" blir mössans massa och tyngdkraften på snögubben blir massan utan mössa. Den uppåtriktade normalkraften blir lika stor som tidigare.