lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Har du sett? Har du känt? Har du provat?

Ett litet häfte för dig som besöker Liseberg med yngre barn, t.ex som förälder eller lärare, och vill undersöka, upptäcka och uppleva Lisebergs attraktioner med nya ögon.

En presentation med lite mer bakgrund till undersökningarna.

Läs mer om attraktionerna i häftet

(under arbete - mer kommer)

Du kan också göra många experiment på en vanlig lekplats.

Läs mer om Fysik på Liseberg och artiklar om projektet.