lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Till dig som är lärare

Inför besök på Liseberg

Liseberg kan vara som ett stort klassrum, där man kan uppleva fysikens lagar i hela kroppen. Före besöket kan man be eleverna skriva ner frågor, t.ex. med uppmaningen: Tänk dig att du är på Liseberg. Du hör ljudet av attraktionerna och känner lukten av våfflor, popcorn och spunnet socker. Välj en attraktion. Skriv ett brev till attraktionen med frågor om vad du vill veta om attraktionen.

Med denna introduktion kan besöket bli en möjlighet till lärande som utgår från elevernas egna frågor. Ofta kan de handla om

  • Hur högt?
  • Hur fort?
  • Hur gammal?
  • Hur många g?
  • Hur många varv?
  • Hur lång tid åker man i [...]
  • Hur långt?
  • Hur fungerar ...?
  • Hur kommer man att åka om [...] går sönder?

En del av frågorna kan besvaras före besöket med Lisepedia.se, tivoli.fysik.org eller google till hjälp. Andra frågor kan undersökas på plats, med måttband, stoppur och anteckningsbok - eller med telefonen för att fotografera, filma och mäta. Eleverna kan få tipsblad och grupper om 4-6 elever kan få ansvar för att studera ett par attraktioner lite närmare och presentera resultatet för klassen efteråt. Du kan också välja ett par attraktioner för för hela klassen att undersöka gemensamt. Kartan högst upp på sidan är länkad till en klickbar karta med länkar till uppgifter för olika attraktionerna. Se sidan också sidan med arbetsblad.

Tänk också på att ett besök kan kombineras med lektioner i många olika ämnen. Liseberg har t.ex. information på engelska: http://liseberg.com/en/home/. Du kan också läsa mer om Lisebergs uppdrag, vision, strategi, hållbarhetsarbete mm på https://www.liseberg.se/om-liseberg/

Se fler förslag på hur man kan lägga upp klassbesök på Liseberg.

Som förberedelse inför besöket finns också en sida "Bra att veta" - om hastighet, acceleration, energi, teknik, datainsamling, mm.