lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Kommentarer till tipsbladen


Albert Einstein: Hans stjärna finns utanför Liseberg på vägen mellan Korsvägen och huvudentrén

Einstein talade på Liseberg 11 juli 1923.

"Vattenkanoner"

Vattnet som lämnar röret faller fritt. Det accelereras alltså av tyngdkraften och accelerationen blir g, dvs ungefär 10m/s2.

Att känna sig tung i en berg- och dalbana
När den mittersta vagnen passerar lägsta punkten ligger tyngdpunkten lägst, farten är alltså högst, vilket gör att centripetalaccelerationen är störst och att kraften på kroppen blir lite större om man sitter i mitten. (över krön är det i stället första och sista vagnen som åker snabbast och det är där man lyfter mest från sätet)

Kaffekoppen och Jukebox

Den som åker Kaffekoppen rör sig ungefär som en femuddig stjärna. Golvet roterar medsols, ca 8 varv/minut och "brickorna" motsols, ca 12 varv/minut (vilket är 20 varv per minut relativt golvet). I Jukebox liknar rörelsen mer den andra figuren i bilden nedan. (Alla figurerna kan ritas med samma program, men med ändrade rotationshastigheter)

Kållerado och rotation
Hur kan vi veta om plattformen roterar? Hur kan vi veta att jorden roterar? Det räcker inte att konstatera att vi har natt och dag - det har människor vetat långt innan man drog slutsatsen att jorden roterar. Det kritiska experimentet var Foucaults pendel i Pantheon i Paris. Det kan man upprepa i miniatyr, t.ex. då man går av Kållerado, eller då man sitter i Blomsterkarusellen: Tag med ett litet lod (t.ex. kula i snöre) och sätt det i svängning! Se också en kort film.

Loke och Uppswinget

Båda pendlarna gungar upp till ca 120°. Detta innebär att centripetalaccelerationen i lägsta punkten är 3g (uppåt) och det behövs då en kraft 4mg på kroppen för att också kompensera för tyngdkraften, mg, från jorden. Loke roterar åt olika håll under olika turer.

Lisebergbanans hjul

Varje vagn har en hjulaxel (och "loket" har en extra). På varje axel sitter tre hjulpar på varje sida. Varje vagn har alltså 12 hjul

Lisebergbanans tåg har plats för 22 passagerare i 11 vagnar. Totalt blir det 12 hjulaxlar, med vardera 12 hjul, dvs totalt 144 hjul. 

Läs mer om hjulen och titta på en film där Patrik Ekerman berättar om hjul på Jetline (systerattraktion på Gröna Lund, men med lite kortare tåg) och andra berg- och dalbanor.

Hissningen 

Hastigheten är proportionell mot förflyttningen mellan två bilder (dvs medelhastigheten under 0.4 sekunder mellan bilderna) Största hastigheten/farten är i de lägen där höjden ändras mest mellan två bilder. Största accelerationen är i de lägen där hastigheten ändras mest (man får då jämföra två hastigheter, från tre bilder). 
Man känner sig tyngst där accelerationen uppåt är störst, i vändlägena längst ned. 
Se film och läs mer på sidan om Hissningen.

AtmosFear och horisonten
Hur långt bort är horisonten? Om jordradien är R och höjden över havet h kan vi utnyttja Pythagoras sats för avståndet d: (Rita figur!)
(R+h)2 = R2 + d2, dvs
d2=(R+h)2 - R2 = 2Rh + h2
(och sista termen, h2, kan försummas). Resultatet blir att man kan se ca 4 mil

AtmosFear: På väg upp

När farten ökar på väg uppåt (dvs man accelererar uppåt) känner man sig en aning tyngre.

På tornets lägre del finns bromssvärd till magnetbromsarna som ger en mjuk inbromsning på väg ner.  Magnetbromsar bygger på induktion och ju fortare magneterna rör sig förbi bromssvärden, ju större blir kraften som "motverkar orsaken till sin egen uppkomst" ("Lenz lag"). Även på väg upp leder de till en liten bromskraft.

Helium-ballong i buss.

"Mamma, mamma, titta ballongen åker åt fel håll!" Det ivriga barnet på bussen får en trött förälders oengagerade "ja, ja". Prova själva, ballongen följer inte intuitionen! Helium-ballongen hänger uppåt, ett lod hänger nedåt. Upp är motsatsen mot ned. Hur hänger lodet i bussen?

Läs mer på http://physics.gu.se/LISEBERG/helium.html

Nymåne
Månen skuggar sig själv. Halva månen är belyst. Vad vi ser beror på relationen mellan månens, jordens och solens läge. Prova med en ficklampa och en boll i ett mörkt rum! Visste du att månen alltid vänder samma sida mot jorden? 

Slänggungan
Alla gungor i samma ring hänger i samma vinkel. (Den gamla Slänggungan har tagits ned i slutet av sommarsäsongen 2017. En ny Slänggunga kommer 2018)