lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Ballongyngen

I det lilla pariserhjulet Ballongyngen åker man sakta runt i en cirkel ett vertikalplan. Eftersom man hela tiden accelereras in mot centrum ändras kraften på kroppen under turen. Eftersom det är en lugn attraktion finns det möjlighet att sitta på en badrumsvåg under turen och se hur den visar olika vikt beroende på var i cirkeln man är. Tänk efter: Var tror du att man känner sig tyngst? Var känner man sig lättast?

Grafen under bilden visar hur den upplevda tyngden ändras under turen. (1 är som vanligt. 1.1 är 10% tyngre än vanligt). Den undre grafen visar hur lufttrycket samtidigt ändras eftersom man åker uppåt och nedåt.

De små ballongkorgararna kan rotera fritt runt upphängningsaxeln och kommer att hänga ut lite på grund av att rörelsen ändrar riktning. 

Bilden till höger visar ett klipp från filmen av Ballongyngen som visar att korgarna hänger i olika vinklar beroende på var de befinner sig i rörelsen.

Fortsättning följer: Läs mer om acceleration och kraft i Ballongyngen.