lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Galejen

 • 20 båtar, med vardera 2 personer
 • 2r = 11.5 m diameter
 • h = 1.25 m "våghöjd"
 • T = 8.6 s för att åka ett helt varv
  med fyra vågor

Uppgifter för diskussioner och beräkningar

 1. Om du åker med ett litet barn, ska du själv sitta till vänster eller höger i båten?
 2. Hur stor blir centripetal-accelerationen?
 3. Hur mycket skillnad blir det i centripetalacceleration mellan yttre och inre platsen i båten?
 4. Den som åker i båten framför dig har en lång hästsvans. Beskriv hur hästsvansen rör sig under åkturen.
 5. Rörelsen upp och ned i "vågorna" ger en acceleration uppåt och nedåt. Hur stor blir den maximala acceleration på grund av denna rörelse?
 6. Hur påverkas hästsvansen framför dig av accelerationen upp och ned?

Du skulle också kunna hålla ett litet  mjukt föremål i mjukt snöre och observera hur det rör sig.

Krafterna i denna attraktion är relativt små, och kan mätas med de flesta moderna telefoner, t.ex. med Physics Toolbox Suite.