lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Det Gyldne Tårn

Långsamt åker du upp i tornet. Marken är långt ner och det är fortfarande långt till toppen där du sedan väntar på att skjutas ned. Se en film från Tivoli över hela åkturen och även en  Påsk-version

Grafen nedan visar accelerometer och höjddata för turen. (Läs mer och se fler sätt att illustrera rörelsen - svensk version av video abstract)

  • Under 20-25 sekunder åker du med nästan konstant hastighet upp till högsta punkten, ungefär 60 m upp. Vilka krafter verkar på dig under den delen av turen?
  • Högst upp har du ca 7-10 sekunder för att beundra utsikten innan du skjuts ned, och accelererar nästan dubbelt så fort som under fritt fall. Vilka krafter verkar på dig under den delen av turen?
  • Använd accelerometergrafen för att rita grafer över hur hastighet och höjd varierar som funktion av tid. Markera de olika delarna av turen. Upplever man tyngdlöshet under någon del av turen?
  • Fallet avslutas med landning på komprimerad luft och några studsar upp och ned. Under den första studsen visar grafen att man upplever nästan 4g. Vilka krafter verkar på dig då? Hur stor är accelerationen?
  • Finns det några delar av turen där hastigheten är noll? När är hastigheten störst? När är den mest negativ?

Du kan ladda ned data för att rita grafer t.ex. i ett kalkylprogram eller matlab. Kanske vill du undersöka acceleration och hastighet i starten, eller under nedskjutet, eller under de avslutande studsarna. Man kan behöva göra små justeringar i accelerometerdata för att se till att hastigheten blir noll i slutet av turen. Hur stor blir korrektionen? Jämför med osäkerheten i mätdata. (Data blad för sensorn.) Jämför också med resultaten t.ex. från liknande attraktioner, t.ex. Höjdskräcken som fanns på Liseberg fram till 2015.

Hur långt är det till horisonten?

Hur långt kan man se från högsta punkten? Skulle man kunna se Malmö? Ven? Roskilde? Helsingör?

På Tivolis film från Det gyldne Tårn kan man skymta havet? Hur långt är det till horisonten om man är 60 m.ö.h.? Använd Pythagoras sats, med R=Jordens radie, D=avståndet till horisonten och h=höjd över havet. Detta ger (R+h)2=R2 + D2. Eftersom h är mycket mindre än R kan i försumma h2 och får 2Rh ≈ D2.

 

Film från Tivoli:  + Påsk-version