lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Tipsblad

Grupp:_______ Namn ____________________________________

Tipsblad, Lärardag på Tivoli 29 augusti 2017

Jag hoppas att några av frågorna nedan kan leda till givande diskussioner. Fundera över vilka frågor ni skulle tänka er att använda för era elever? Vilka ändringar skulle vi vilja göra? Ge gärna förslag på ytterligare frågor Jag vill ha in ett svarsblad per grupp i samband med återsamlingen.

    1 x 2
1 Var under turen i Det Gyldne Tårn upplever man störst acceleration?
1) Precis vid starten
x) När man skjuts nedåt
2) Vid inbromsningen efter det första fallet
     
2 På vilken plats i Monsunen utsätts åkaren för störst acceleration?
1) Spelar ingen roll
x) I mitten
2) Längst till höger eller vänster
     
3 Du kommer fram till Himmelskibet Den är nästan full, men några gungor är tomma. Hur kommer de tomma gungorna att hänga under turen jämfört med gungorna som någon åker i?
1) De tomma grungorna hänger längre ut (bildar större vinkel)
x) Alla gungor i Himmelskibet hänger i samma vinkel.
2) De tomma gungorna hänger längre in?
     
4 Rutschebanen är en klassisk berg- och dalbana, nästan hundra år gammal. Spåret är 720 m långt och höjdskillnaden mellan högsta och lägsta punkten är 12.9 m. Hur stor är medelhastigheten för Rutschebanen? (Spelar det någon roll om det är en fysiklärare eller någon annan som ställer denna fråga?)
1) < 1m/s
x) 6m/s
2) 14 m/s
     
5 Du står i kön till Rutschebanen och ser att det är längre kö till vissa platser i tåget. Du tycker om känslan av att vara extra tung - vilken plats ska du då välja?
1) Längst bak (eller fram) för då åker man snabbast genom en dal
x) I mitten, för mittvagnen åker snabbast genom en dal
2) Det spelar ingen roll var man sitter - hela tåget hänger ju ihop så att alla vagnar har samma fart.
     
6 Ställ dig framför Dæmonen och titta noga på loopen. Du ser nog att överdelen är en cirkelbåge. För att man fortfarande skall tryckas mot sätet i högsta punkten av en loop måste man starta (försumma friktionen)
1) Något högre än högsta punkten i loopen
x) Något mer än en halv radie högre än loopens högsta punkt
2) Något mer än en dubbla radien högre än loopens högsta punkt
     
7

Du har fått ta med dig en liten slinky i Stjernetårnet. Slinkyn sitter  fast i gummiband på ett finger. Du ser hur slinkyn ändrar längd medan du åker. I vilket läge är slinkyn längst?

1) På väg nedåt, strax innan du når lägsta punkten
x) När du är längst ned
2) Strax efter att du har vänt i lägsta punkten, och är på väg uppåt igen

8Fullmåne, halvmåne, nymåne, halvmåne ger oss veckor och månader som tidmått. Idag är det halvmåne. För en vecka sedan var det nymåne. Varför kan bara se en liten del av månen belyst när det är nymåne? 
1) Månen ligger mellan solen och jorden 
x) Jorden ligger mellan månen och solen 
2) Solen, jorden och månen bildar en rät vinkel
     
9

Du åker Ballongyngen och sitter på en våg. Medan attraktionen åker runt ändras vågens utslag. (Du kan också mäta med telefonens accelerometer, t.ex Physics Toolbox Roller Coaster.) I vilket läge verkar du vara tyngst?

1) Längst ned
x) På väg uppåt, precis efter att du har varit längst ned
2) Högst upp

10Du har köpt en helium-ballong och tagit med den på tåget hem. Du håller ballongen i ett snöre och den är rakt över din hand. När tåget börjar köra framåt... 
1) ... går ballongen i "förväg" och rör sig alltså framåt i tåget. 
x) ... forsätter ballongen att vara rakt över din hand. 
2) ... kommer ballongen efter och rör sig bakåt i tåget.
     
Ett par öppna frågor:
  1. Åk Snurretoppen eller försök att följa en person som åker. Rita en figur som svarar mot banan personen åker.

  2. Tag med ett litet mjukt gosedjur i mjukt snöre i en av karusellerna, t.ex. Dyrekarusellen. Starta gosesjurspendeln och håll sedan handen stilla. (Om den stannar får du naturligtvis starta om den igen.) Beskriv vad som händer. Varför tror du att det blir så?

  3. Om du har möjlighet: Tag med ett glas med lite vatten upp i Gyldne Tårn. Låt handen med glaset vila på bygeln. Håll andra handen över glaset på vägen upp. Tag bort handen när du sitter stilla högst upp och väntar ... 
    Beskriv vad som händer med vattnet när du skjuts ned.
Lycka till!
Ann-Marie.Pendrill@fysik.lu.se, Augusti 2017