lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Valkyria

Ledtrådar eller korta svar till uppgifterna på förra sidan får du genom att trycka på rutan.

Läs mer om Valkyria i en artikel av A-M Pendrill från KIRMES magasin.