lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

12 Hissningen

Pirr i magen eller mer än dubbelt så tung som vanligt? I Hissningen får du uppleva bådadera. Snabbt och långsamt, högt och lågt, tungt och lätt - men i vilka lägen? (Inte riktigt fritt fall, utan ca en halv g som minst.) Börja med att titta på filmen över rörelsen och fundera. På plats kanske du också kan få ta en kort slinky till hjälp. (Fråga snällt!)

Läs mer

Idag är det fullmåne.

Var och när kan man se fullmånen?