lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Med Newton på Liseberg

 

Sommarfysikkarta

Lisebergskarta AeroSpin Vila, högst upp, AtmosFear AtmosFear: Fall / Uppdrag Uppdrag, Balder 70 graders lutning, Balder Tyngdlös I BALDER Blomsterkarusellen Einstein 1923 Helix station Fisketuren Uppdrag, Flumeride Flumeride,sista fallet HangHai Tyngdlös Tyngdlös Hissningen Högspänningen Hoppalång Jukebox Kaffekoppen Kållerado Lilla Lots Uppdrag, Lisebergbanan Lisebergbanan, Air Time Lisebergshjulet Loke Mechanica Till läraren, Huvudentren Rabalder Rulltrappa Slänggungan Stampbanan Studsmatta Södra entren Tuta och kör Uppswinget Valkyria, stationen Valkyria, uppdrag Valkyria, fallet

Ellipserna på kartan är klickbara och färgkodade. Om kartan inte kommer upp - prova alternativ version som fungerar också på telefonen eller gå till en lista med korta inledningstexter till numrerade inlänkade uppgifter.

  • Gul: Vila, stillastående (Newtons första lag)
  • Magenta: Likformig rätlinjig rörelse.
  • Rött: Accelererad rörelse, vertikalt eller utmed lutande plan
  • Blå: Karuseller som rör sig runt en vertikal axel
  • Cyan: Airtime hills. Krön där man är tyngdlös
  • Grön: Pendlar eller rörelse cirkelbana i vertikalplan
  • Orange: Kombinerade rörelser