lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Flygande elefanterna: Instruktioner för Edutainmentdag

Utrustning:

Gosedjurslod. Experimentet fungerar bäst om snöret är ca 50 cm långt.

Ev. kan någon behöva åka med för att demonstrera - men man kan också instruera från marken.

Välj en riktning - t.ex. en bräda på golvet eller någon punkt utanför karusellen (helst en bit bort). När karusellen börjat röra sig är det dags att låta djuret gunga. Håll sedan handen stilla. Vad händer?

Svängningen fortsätter i samma riktning hela tiden, medan karusellen roterar. Inifrån kan det se ut som en liten stjärna. Måste upplevas!

Effekten har inte någonting med magnetism att göra utan beror bara på mekanik. En miniatyrversion av Foucaults klassiska experiment för att demonstrera Jordens rotation.

Filma gärna!