lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Flygande Mattan

På plats

Åk, känn efter och undersök

  • Spelar det någon roll för åkupplevelsen var man sitter när man åker Flygande mattan? Varför / varför inte?
  • Var under turen tror du man känner sig tyngst? Lättast? Varför?
  • Om du har en liten plast-slinky, hur lång eller kort kan den bli under åkturen.
  • Var någonstans under turen blir slinkyn som längst och var blir den som kortast? Hur många g motsvarar det?
  • Du kan också titta på en film på Flygande mattan när den är igång.

Mätningar i Flygande Mattan

Graferna bygger på mätningar med en WDSS från Vernier. Den övre grafen visar "g-faktorn" under turen och den undre visar höjden.

Under vilka delar av turen är krafterna på kroppen som störst? Minst?

Varför ser det ut på grafen som om man kommer lägre än starthöjden?  (Ledtråd: Värdena för höjden är baserade på mätning av lufttrycket.)