lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Katapulten

Katapulten börjar med att man skjuts uppåt, och sedan faller fritt ett par sekunder efter att man nått högsta punkten. När man kommit ned åker man sakta upp en gång till, väntar några sekunder högst upp och skjuts sedan ned. (Katapulten kombinerar alltså åkupplevelserna från de två tornen Uppskjutet och Höjdskräcken som fanns på Liseberg fram till 2015.)

Åk, känn efter och undersök

  • Under en Edutainmentdag kan du få möjlighet att ta med en mugg med lite vatten upp i Katapulten. Vad tror du kommer att hända med vattnet?
  • Grafen visar "g-kraften" under en tur med Katapulten. I detta fall blir det vertikalkomponenten av (a-g)/g). (Klicka för förstoring)
  • Under besöket kan ni få möjlighet att ta upp egna mätdata att analysera efteråt (utrustningen ska då förvaras i mätväst eller stängd ficka under hela åkturen. (Läs mer om datainsamling.)
  • På plats kan man, förutom att åka och känna krafterna på kroppen, observera attraktionen. Ser du att var femte tvärbalk är kraftigare? Varje "box" med fem rutor är 12 meter hög. Detta kan du utnyttja för att uppskatta hur högt man kommer vid varje studs: Notera hur många "boxar" den passerar och antalet "smårutor" extra. 

Före eller efter besöket

Använd accelerometergrafen för dessa uppgifter

  • Hur stor är accelerationen vid starten?
  • Efter högsta punkten faller man fritt. Hur länge?
  • Vilken fart kommer man upp i?
  • Vid vilka tidpunkter har farten maximum?
  • Är farten 0 någon gång?
  • Utnyttja grafen för att göra en skiss över hastighet och höjd som funktion av tiden och markera de olika momenten. Värdena kan sedan jämföras med observationerna av högsta och lägsta punkter.

Data (tid i sekunder och "g-kraft") finns också på en fil som kan läsas in och bearbetas t.ex. i kalkylprogram.