lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Kättingflygaren

På plats

Åk och känn efter

 • Fundera över vilka krafter som verkar på den som gungar! Känn efter när du åker.
 • Hänger alla gungorna i samma vinkel under åkturen?
 • Fundera över varför det är så!

Mät och räkna

 • Hur lång tid tar ett varv? (Stå på marken och tag tid!)
 • När gungorna hänger som längt ut rör de sig i en cirkel med diametern ca 18 meter. Räkna ut hur långt gungan rör sig under ett varv?
 • Hur fort åker man?

Före eller efter besöket

Använd fotot! 

 • I vilken vinkel hänger gungorna? Uppskatta vinkeln genom att titta på bilden.
 • Hänger alla gungorna i samma vinkel? Tomma och fulla gungor? Gungor på olika avstånd från centrum? Varför / varför inte? 
 • Rita en figur med de krafter som verkar på kroppen när man åker!
 • Använd vinkeln från fotografiet för att uppskatta centripetalaccelerationen under turen.
 • Det är 2 m mellan de yttre gungorna när Kättingflygaren  är i vila. Det finns 16 gungor i yttre ringen. Skulle du kunna beräkna omloppstiden genom att titta på vinkeln och mäta sträckor i fotot? Utnyttja att accelerationen kan skrivas som v2/r, där v är farten och r är radien i cirkelrörelsen. 
 • Enligt ritningen kan cirkelns diameter bli ca 18 meter under "flygning". I vilken vinkel måste kedjorna hänga för att diametern ska bli så stor?  Kedjorna är är 5 m långa (inkl länken de hänger 9), 
 • Hur fort man åker under turen? Om du inte har möjlighet att mäta tiden på plats så kan du använda någon film från YouTube. 
 • Hur stor är centipetalaccelerationen? (v2/r, där v är farten och r är radien i cirkelrörelsen). Stämmer det med din uppskattning från fotografiet?

Läs mer i en artikel från  Physics Education 51(1) 15014 2016 med 23 exempel på uppgifter (se också svensk version)