lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Kvasten

På plats

Åk, känn efter och undersök

  • Var under turen känner du dig som tyngst? Var under turen känner du dig som lättast? Varför?
  • Fundera över vilka krafter som verkar på dig då du åker. Känn efter när du åker.
  • Hur bromsas vagnen in under åkturen? (Tips finns vid teknikbordet)

Mät och räkna

Leta rätt på kurvan som du ser på bilden. Medan du står på marken. tag tiden för ett tåg att åka förbi en stolpe i kurvan. Tågets längd är 14.45 meter. Hur fort åker tåget genom kurvan?

Tåget åker relativt horisontellt under denna del av turen, så accelerationen bör vara ganska rent horisontell centripetalacceleration. Tittar på spårets lutning  - kan du använda det för att uppskatta hur stor accelerationen är?

Accelerometer- och höjdddata för KVASTEN