lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Kvasten - edutainmentdag

  • Titta på spårets lutning.
  • Rita ut tyngdkraften (mg) nedåt, centripetalkraften (ma) rakt till höger och en kraft, N, från spåret, som är vinkelrät mot spåret och tillräckligt lång för att kompensera tyngdkraften.
  • Kvoten mellan längden på  och mg ger "g faktorn". Hur stor blir g-faktorn för denna kurva (om vi antar att spåret har rätt lutning i sidled)
  • Försök att identifiera denna punkt i accelerometergrafen på huvudsidan
  • Man kan upprepa på samma sätt för Kurvan framför Spökhuset, och även andra kurvor. Kameran kan vara användbar.