lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Lyktan


Trä slinkyns gummiband över långfingret och kliv upp. Håll handen sträckt så stilla du kan och se vad som händer. Låt gärna någon på marken eller den som sitter bredivd dig hjälpa dig att observera slinkyn, när du åker.

  • Var känner du dig som tyngst? Lättast? 
  • Hur lång är slinkyn på väg upp i början av turen 
  • Hur lång är slinkyn när du vänder högst upp? 
  • Hur lång är slinkyn när du vänder längst ned?
  • Hur lång är slinkyn när du är på väg ned? 
  • Hur lång är slinkyn när du är på väg upp?

Läs mer om undersökningar i Lyktan och liknande attraktioner i artikeln Up and down, light and heavy, fast and slow - but where? i Physics Education 54 2 025017 (2019)

Grafen visar "g kraften" på kroppen medan man åker i Lyktan. 
Se också en bild som visar hur höjd, hastighet och acceleration varierar under två studsar.