lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Lyktan - instruktioner för Edutainmentdag

En av er står vid ingången och lånar ut slinky till dem som skall åka. Det är inte nödvändigt att alla har, men det är bra om det åtminstone finns en per sida av Lyktan.

Visa hur man sätter på den - trä slinkyns gummiband över långfingret - och be dem observera hur lång den blir som längst (och hur kort som kortast.

Be dem hålla handen sträckt och stilla så att de kan se vad som händer.

Föreslå också att de som väntar på att åka observerar slinkyn för dem som åker. 

Att fundera på

 • Var känner man dig som tyngst? Lättast? 
 • Hur lång är slinkyn på väg upp i början av turen 
 • Hur lång är slinkyn när man vänder högst upp? 
 • Hur lång är slinkyn när man vänder längst ned?
 • Hur lång är slinkyn när man är på väg ned? 
 • Hur lång är slinkyn när  man är på väg upp?

Efter turen: Samla in slinky och be dem beskriva sina observationer.

 • Hur lång blev slinkyn som längst - och var var den längst?
 • Var var slinkyn kortast - och hur kort var den då?
 • När kände de sig tyngst? 
 • När kände de sig lättast?
 • Hur mycket tyngre än vanligt kände de sig? (Använd grafen och/eller slinkyn för den diskussionen)

Grafen nedan visar hur g-kraften varierar med tiden under en tur med Lyktan. Hur hänger slinkyns längd ihop med värdet på g-kraften? Man kan också låta slinkyn hänga fritt (1g) och jämföra med hoptryckt slinky (0g). Troligen var den "mitt-emellan" som kortast (ca g/2) och ungefär dubbelt så lång som längst (ca 2g). (Är man noga ska man också ta hänsyn till längden för hoptryckt slinky - det är förlängningen som ger mått på accelerationen.)

Accelerometerdata

Grafen visar "g-kraften" under en tur i Lyktan. Man kan använda telefonens inbyggda accelerometer. Ladda t.ex. ned Physics Toolbox Sensor Suite (eller Physics Toolbox Roller Coaster) från http://vieyrasoftware.net om du vill prova.

(Kommentar: Vi skulle behöva ta upp en ny mätserie för Lyktan.)