lu.se

Denna sida på svenska This page in English

PopExpressen

En BreakDance 3 från Huss

Pop-Expressen öppnade 1996. Informationen nedan är från Gröna Lunds arkiv

Attraktionen hämtades från Finland av Gröna Lunds personal 1995 och hade premiär året därpå. Den är tillverkad av Huss och består av ett 12-sidig tallrik som lutar 7.5 grader där gondolerna är monterade i grupper om fyra på fyra nav. När attraktionen börjar snurra roterar naven i motsatt riktning och vinkel och hastighet gör så att gondolerna kan rotera 360 grader. Attraktionen som kallas för Breakdance av tillverkaren är väldigt vanlig i nöjesparker och hos resande tivolin. På vissa modeller kan karusellföraren sköta attraktionen med hjälp av två joysticks och därigenom få åkturen att bli ännu snurrigare och häftigare. Den står uppställd på den plats där Gröna Lunds första radiobilar stod 1927. Men den började sin karriär med att stå uppställd där Tekopparna står idag 1996–2004 innan den flyttades till sin nuvarande plats.

Tid för åktur: 120 sekunder

Antal åkande/timme: 380

Kapacitet Gäster/åktur: 32

Hastighet: 17,5 rpm /14 rpm

Hur rör sig en gondol?

Liksom i Tekopparna uppkommer rörelsen som en summa av två cirkelrörelser i motsatt riktning.

Huvudrotationen är ca 14 varv per minut motsols, medan gruppen av 4 gondoler på ett nav, på ett avstånd R från centrum roterar medsols ca 17.5 varv per minut (relativt huvudrotationen). Varje gondol har ett avstånd r från navet. Hela planet lutar 7.5°.

För versionen med 3 armar med 4 gondoler var anger att

R - avståndet från centrum varje nav med 4 gondoler) 4.3 m

r - avstånd nav till centrum för gondolens rotationsaxel 1.90 m

Dessutom har själva golvet formen av en vid kon (se bilden), vilket gör att gondolernas rörelse runt navet kommer att luta 7.5° i förhållande till horisontellt.

Under lärardagen mäter vi upp avstånd och mäter med accelerometer och rotationssensor (eller kanske snarare räknar hur ofta man är närmast). Jag ska också prova att rita ut de olika accelerometer-koordinaterna.

Se också en film över rörelsen och en ritning från Huss 

Övningar

Kapacitet och flöde

Hur många turer måste attraktionen köras varje timme för att 380 personer ska hinna åka?

Hur ofta måste PopExpressen starta för att hinna med?

Hur lång tid kan av- och pålastning ta?

Rörelsemönster

Om gruppen med 4 gondoler roterar 17,5 varv relativt huvudrotationen, hur snabbt roterar den då relativt marken?

Redan nu kan man göra en figur över hur en gondol rör sig, på samma sätt som för Tekopparna.
T.ex. med Wolfram Alpha

Passar det bäst med 17.5 rpm relativt huvudrotationen
parametric plot (6*cos(14t)-2*cos(-17.5*t),6*sin(14t)-2*sin(-17.5t)) 

eller relativt marken: (6*cos(14t)-2*cos(-3.5*t),6*sin(14t)-2*sin(-3.5t))