lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Radiobilarna

Åk, känn efter och undersök

  • Teckningarna i figuren till vänster visar radiobilar precis före tre olika kollisioner: Frontalkrock, påkörning bakifrån och påkörning från sidan.
  • Cirkeln i varje bil representerar förarens läge. Rita en pil från varje cirkel för att visa i vilken riktning föraren kastas i kollisionen.
  • Förklara med ord vad som händer.

Läs om hur Radiobilar fungerar.