lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Rockjet

Rockjet, foto Gröna Lund

Åk, känn efter och undersök

  • Hur många gånger åker man upp och ned på ett varv?
  • Hur känns det? 
  • Spelar det någon roll om man sitter till höger eller vänster?

Mät och räkna

  • Grafen visar hur kraften från sätet varierar med tiden.
    • Hur lång tid tar det att åka ett varv?
    • Hur stor blir centripetalaccelerationen om diametern är 11 m?
  • Kanske kan du använda telefonen för att mäta både rotationshastighet och "g-kraft". Läs mer om att använda telefonen för datainsamling.