lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Edutainmentdag på Gröna Lund

Upplev hur Newtons lagar får liv !

2024 års Edutainmentdagar äger rum 12 och 13 september (högstadiet) och 5 september (gymnasiet).

Välkommen till en inspirerande dag på Gröna Lund där du tillsammans med dina elever får möjlighet att upptäcka hur spännande matematik, teknik och fysik kan vara i verkligheten – i Gröna Lunds attraktioner!

Gröna Lund är som ett stort laboratorium, fyllt med accelererande och roterande system. Newtons lagar känns i hela kroppen och plötsligt får skolböckernas texter liv. Här kan man mäta, observera, räkna och ta del av naturvetenskapliga principer på riktigt – utanför klassrummet!

Det kan vara bra att förbereda eleverna på vilka undersökningar de ska göra i parken. Ladda ned arbetsblad mm inför Edutainmentdagen.

Mer inspiration och exempel finns på  tivoli.fysik.org/gronalund på sidorna för de olika attraktionerna.

Varmt välkomna önskar

Gröna Lund, Vetenskapens Hus och Nationellt Resurscentrum för Fysik.