lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Arbetsblad Edutainmentdag

Dela in klassen i grupper med 3-6 elever i varje grupp. Varje grupp arbetar med en berg- och dalbana, två andra attraktioner och ett lyckohjul. Dessutom finns på varje arbetsblad ett par teknikfrågor i anslutning till teknikbordet. Låt eleverna presentera resultaten av sina undersökningar för varandra, skriftligt och/eller muntligt.

Länkarna på denna sida pekar till pdf-versioner av arbetsbladen för gymnasiet och för grundskolans högstadium och mellanstadium.

I spalten till vänster på denna www-sida finns sammanfattningar av uppgifterna för grundskolan för de olika attraktionerna under Edutainmentdagen.

Vi har också tagit fram räkneuppgifter, en tipsrunda och en kort sammanfattning med lite matematik och fysik som kan vara användbar inför besöket: Bra att veta.

Uppgifter främst avsedda för gymnasiet

Obs: Arbetsbladen på denna sida är avsedda för Edutainmentdagen. Vid normalöppen park gäller delvis andra regler. Välj då andra arbetsblad.

Ladda ned en fil med alla arbetsbladen (inte uppdaterad för 2016)

Grupp AFritt Fall RockJet Tekopparna ScenhjuletTeknikfråga 3
Grupp BKatapulten Kättingflygaren Jetline Scenhjulet Teknikfråga 2
Grupp C Insane Flygande elefanterna Tekopparna Jetlinehjulet Teknikfråga 1
Grupp DTwister Fritt Fall Flygande Mattan Jetlinehjulet Teknikfråga 3
Grupp E Kvasten Kättingflygaren Skrattkammaren Scenhjulet Teknikfråga 2
Grupp FVilda Musen Bläckfisken Cirkuskarusellen JetlinehjuletTeknikfråga 1

Om du vill låta eleverna arbeta själva med datafilerna kan du ladda ned de flesta från sidan med Accelerometerdata.

Uppgifter främst avsedda för grundskolans högstadium

Alla arbetsbladen kan laddas ned i en gemensamt dokument.

Grupp 1 Jetline Skrattkammaren LyktanLyckohjulTeknikfråga 3
Grupp 2 Katapulten Kättingflygaren Jetline Lyckohjul Teknikfråga 2
Grupp 3 Insane Flygande elefanterna Tekopparna Lyckohjul Teknikfråga 1
Grupp 4Twister Fritt Fall Flygande Mattan Lyckohjul Teknikfråga 3
Grupp 5 Kvasten Kättingflygaren Radiobilarna LyckohjulTeknikfråga 2
Grupp 6 Vilda Musen Bläckfisken CirkuskarusellenLyckohjulTeknikfråga 1

Gå också in på lärarsidan.

Arbetsblad för låg- och mellanstadiet

Förbered gärna besöket med experiment på en lekplats! Gå också in på lärarsidan.

Alla arbetsbladen kan laddas upp i en gemensamt dokument: ( .pdf. )

Grupp αRadiobilarnaBläckfiskenCirkuskarusellen
Grupp βKättingflygarenFlygande ElefanternaJetlinehjulet
Grupp ϒSpegelkammarenLyktanTekopparna

Fler uppgifter

Du som lärare får gärna skicka in egna arbetsuppgifter till oss för att andra lärare också skall kunna ha glädje av dem. Läs mer.