lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Lärandemål

  1. Att mäta tid, mm: Noggrannhet och tolkning av resultat
  2. Endimensionell rörelse: Läge, hastighet, acceleration. Rita och tolka grafer
  3. Cirkelrörelser: Omkrets och radie. Centripetalacceleration.
  4. Pendelrörelse: Period. Krafter-
  5. Energiomvandlingar: Läges-energi, rörelseenergi, förluster.
  6. Frikroppsdiagram i två dimensioner
  7. Tyngdlöshet, g-kraft.
  8. Annat

Se också Gröna Lunds sida med lärandemål för fysik, matematik och teknik, med koppling till styrdokument

Attraktion12345678
Bläckfiskenxxx
Cirkuskarusellenxxx
Flygande elefanternaxxx
Flygande mattanxxxx
Fritt Fallxxxx
Insanexxx
Jetlinexxxxx
Katapultenxxx
Kvastenxxxx
Kättingflygarenxxxx
Lyckohjulx
Lyktanxx
Radiobilarnaxxx
Rockjetxxx
Skrattkammarenx
Twisterxxxxx
Lekplatsgungaxxxxxx