lu.se

Denna sida på svenska This page in English

2. Rulltrappa

I en rulltrappa åker du med konstant hastighet snett uppåt (eller nedåt). Lägg en telefon på "handledaren" och undersök krafter i ett lutande plan med hjälp av t.ex. Physics Toolbox eller PhoPhox. Om du har trycksensor kan du också mäta hur lufttrycket ändras och jämföra med hastigheten. Diagrammen ovan visar krafter, vinkelhastighet och lufttryck på väg upp och på väg ned i rulltrappan.

I början och slutet av rulltrappan ändras telefonens lutning - den kommer då att rotera. Diagrammet till höger visar en detalj av vinkelhastigheten rotationen för en av övergångarna. Hur många grader ändras telefonens lutning? Hur mycket lutar rulltrappan?

Längst ner på sidan finns exempel på skärmklipp från telefonen (vid ett annat tillfälle).

Läs mer om rulltrappor i en av julkalenderluckorna.