lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Derivator och integraler

Hastighet och acceleration: derivator och integraler

Exempel från Hissningen, Lyktan och Stjernetårnet

Bilderna visar exempel på allmänna samband mellan höjd, hastighet och acceleration.