lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Arbetsblad för lyckohjul

Vilket nummer vinner?

Titta på något av hjulen 10 gånger och skriv ned vilket nummer som vinner och vilken slags vinst det är. Räkna sedan hur många gånger varje vinstslag kommit upp. I klassen samlar ni sedan ihop siffrorna för alla elever och beräknar medelvärde.
Vilket hjul har du observerat? _______________________________
Tid? ______
Nummer

Nummer 2:a pris 1:a pris Stjärnvinst
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Antal av varje:      
Förvntat antal:      


Hur många gånger har varje nummer kommit upp?

 1 2 3 4 5 6 7 8 910 11121314151617181920
                                       
  • Vilket är medelvärdet av de nummer som finns i din lista?
  • Vilket är det förväntade medelvärdet
  • Kommer samma nummer upp igen? Hur stor är sannolikheten?
  • Hur många gånger bör det hända i genomsnitt för 10 observationer?
  • Hur många gånger har det hänt i din lista?