lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Lyckohjul med fyra fält

På vissa hjul finns det 20 nummer att välja på

  • Hur stor är chansen att just ditt nummer kommer upp? 
  • Finns det speciella turnummer - och hur många gånger måste man titta på ett visst hjul för att kunna veta det? 

 ... och med olika typer av vinster

Varje nummer kommer upp på fyra olika platser och med 5 olika småfält varje gång (se bilden nedan)

  • Varför blir det Stjärnvinst ibland och bara 2:a pris för somliga?

Kanske varje elev kan observera något hjul 10 gånger och notera vilka nummer som kommer upp och vilken typ av vinst det blev. I klassrummet kan man sedan låta eleverna sammanställa resultaten. 

  • Hur många 2:a pris, 1:a pris och stjärnvinster blev det. 
  • Hur många procent av vinsterna blev 2:a, 1:a och stjärnvinster? 
  • Stämmer det med vad man kunde vänta sig? 

Titta på bilderna av Kramhjulet och försök räkna ut sannolikheten för de olika vinsterna. Vad blev medelvärdet av de 10 nummer som kom upp för varje elev? Skriv upp alla elevernas resultat på tavlan (eller på datorn). Rita gärna resultaten på en tallinje. Vad blev medelvärdet av alla elevernas resultat? Vad skulle man vänta sig? Stämmer resultaten? 

Se också arbetsblad för elever och för lärares sammanställning.