lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Förslag på bedömningskriterier av nöjesparksprojekt

Vi ger här några exempel på kriterier som kan användas vid bedömningen. Som lärare väljer du själv vilka aspekter du vill fokusera i just din klass:

 • Konstruktion: 
  • Åkupplevelse, inkl. vilka krafter verkar på den som åker
  • Hur kan attraktionen röra sig
  • Energi, maxeffekt, energiåtervinning
 • Säkerhet: 
  • Hur sitter de som åker fast
  • Attraktionens hållfasthet - analys av ev. svaga punkter
  • Dubbla säkerhetssystem? Finns det något extra säkerhetssystyem som skyddar gästerna om ...
 • Hållbarhetsanalys:
  • Ekonomiskt (kapital, drift, bemanning, kapacitet, attraktionskraft)
  • Socialt (tillgänglighet, interaktion mellan gäster, arbetsmiljö, CSR?)
  • Miljö (Energi- och materialanvändning)
 • Lärande: 
  • Hur har projektet utnyttjat olika skolämnen)
  • Hur kan attraktionen utnyttjas för att parkens besökare ska bli mer medvetna om olika aspekter av teknik, energi och hållbarhet?
 • Design / estetik:
  • Extern
  • Åkupplevelse
 • Kreativitet/originalitet
 • Loggbok