lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Lekplats

Lekplatsen erbjuder många möjligheter att studera fysik med hela kroppen och själv undersöka några av fysikens grundläggande principer.

Experiment på lekplatsen kan lätt kopplas till  de övergripande målen för skolans fysikundervisning, från tidiga skolår till gymnasiet. Vi har samlat förslag på fysikundersökningar på lekplats på en egen sida och även på ett litet häfte att med ut på lekplatsen (och kanske ta med något extra exemplar till föräldrar som blir nyfikna på aktiviteteterna).

Lekredskapen är utmärkta som illustrationer av krafter i en nöjespark, utan köer och de speciella säkerhetskrav som följer med hög höjd och stora höjdskillnader.

Rutschbanan är en bra plats att undersöka krafter på lutande plan (eller i "uppdraget" i en berg- och dalbana). I klätterställningen kan man undersöka fritt fall, innan man provar att själv falla fritt rakt nedåt t.ex. i Fritt Fall, Uppskjutet, Katapulten eller Atmosfear. Pendeln är ett klassiskt fysikexempel som man möter både i lekplatsens gunga och i nöjesparkens attraktioner för både små och stora barn, t.ex. Lilla Lots och Uppswinget.

Man kan lära sig mycket fysik genom att experimentera på lekplats. Karuseller och berg- och dalbanor kan också få komma in i klassrummet genom mätdata, foton och filmer.

Glöm inte att Newtons lagar gäller också våra egna kroppar.

Se också