lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Fysik i gungor och pendlar

Det finns många undersökningar man kan göra i lekplatsgungor. En del av dem är analoga med undersökningar i stora pendel-attraktioner i nöjesfält, men det är lättare att ta med sig utrustning på lekplatsen och det är lättare att studera olika faktorer som påverkar pendelns svängningstid. Att undersöka energiomvandlingar är nästan omöjligt i nöjesparkens pendlar, medan du på lekplatsen kan undersöka och analysera hur man tar fart.

Gungande fysik på lekplats

Pendlar och rälsvaggor i nöjesparker:

På Liseberg:

och på Kolmården:  Victoria (som Lilla Lots, se också en kort film) och Piratskepp.

Vindjammer i Europa-Park