lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Liseberg

Liseberg är fullt av fina fysikexempel, fritt fall i AtmosFear, lutande plan i alla berg- och dalbanor, cirkelrörelser - och accelerationen känns i hela kroppen. Utforska fysiken på egen hand med hjälp av arbetsblad för de olika attraktionerna, Fysikkartan eller kom med klassen på Fysikdag. 

Fysikdag på Liseberg - INSTÄLLD ÄVEN 2021

Fysikdagen 2020 blev inställd eftersom inga svenska nöjesparker fick tillstånd att öppna. Under 2021 sker öppnandet med mycket begränsad kapacitet. Det finns därför inte heller möjlighet att genomföra Fysikdag på Liseberg i september 2021 i samarbete mellan Liseberg, Nationellt resurscentrum för fysik och Göteborgs universitet.

Som lärare är du under 2021 hänvisad till ordinarie öppettider och biljetter. (Det finns inte heller något skolresepaket under 2021). 

Obs: Inte alla uppgifter på Arbetsbladen för eleverna (som pdf, eller som .doc eller .odt för att göra dina egna) kan genomföras under ordinarie öppettid, men det går att göra många observationer utan att ta med utrustning. Diskussioner om grafer kan genomföras även om man inte själv tagit upp data osv.

Under Attraktioner till vänster hittar du förslag på uppgifter till flera av Lisebergs attraktioner. Vi har också tagit fram en lista med matematikuppgifter. På Lärarsida hittar du ytterligare information och länkar till arbetsuppgifter och material om bl.a. fysik, matematik och teknik i anslutning till Lisebergs attraktioner. 

Många av uppgifterna har ursprungligen tagits fram inom ramen för projekt Slagkraft i ett samarbete mellan Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet och Liseberg.

Med telefonen kan man göra spännande mätningar i attraktionerna. Läs t.ex. våra artiklar om AeroSpin och  om Loke i Physics Education om hur man kan tolka telefonens data för både acceleration och rotation. 

Se också uppgifter för berg- och dykbanan Valkyria.