lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Arbetsblad

Vi har tagit fram ett relativt omfattande häfte med Elevuppgifter (pdf, ca 5,5Mb) (docxodt ca 17-18 Mb). De riktar sig i första hand mot högstadium/gymnasium, liksom de flesta uppgifterna på sidorna för de olika attraktionerna.  En del av uppgifterna kan också användas i universitetskurser i fysik eller matematik. Fler Valkyria-uppgifter är under utveckling

Det finns också ett häfte med uppgifter avsedda för låg- och mellanstadiet (pdf) (.doc) (.odt

Fler uppgifter finns på sidan med tipsblad

Se också ett häfte med några enkla undersökningar för yngre barn och uppgifter till Bushållplatsens studsmatta och till några av attraktionerna i Kaninlandet

Än så länge finns inte någon sida med renodlade matematikuppgifter, men längre ner på denna sida har vi samlat länkar till attraktioner med matematikuppgifter. Se också en quiz (från 2016) för matematikutbildare, en google-blankett med uppgifter på engelska och en artikel med några förslag.

Gruppindelning - förslag

Tabellen ger förslag på fördelning av uppgifter under en.

Uppmuntra gärna eleverna att prova fler än "sina egna" attraktioner. 

Attraktionerna  AeroSpin, Blomsterkarusellen och Uppsvinget är troligen stängda 15-16. Kom ihåg att attraktioner ibland kan vara stängda av olika skäl. Ladda ned Lisebergsappen för uppdaterade tider, inklusive aktuell information om köer.
 

Grupp AAtmosFear + KaffekoppenLisebergbanan ILilla Lots
Grupp BAeroSpin + HissningenLisebergbanan IITempus eller HangHai
Grupp CHissningen + KaffekoppenHelix, Launch 1 + Airtime HumpUppswinget
Grupp DStudsmatta (Bushållplatsen)+ Hissningen + SlänggunganHelix, Pretzel loopKaffekoppen
Grupp EAeroSpin + BlomsterkarusellenHelix: Launch 2 + Inverterad Top Hat

AtmosFear

Grupp FKaffekoppen + SlänggunganBalder I (uppdrag + energiomvandlingar)

Blomsterkarusellen

Grupp GSlänggunganBlomsterkarusellenUppswinget

Helix, Heartline Roll

Grupp HLoke + BlomsterkarusellenBalder II (Stora krönet)Kaffekoppen
Grupp ISlänggungan + KaffekoppenBlomsterkarusellen

Valkyria

    

Komplettera attraktionerna med Kristallsalongen och/eller något av lyckohjulen eller tärningsspel. Du kan också  ladda ned blad för att låta eleverna gissa vilka accelerometergrafer som hör till vilka attraktioner, eller svara på tipsfrågor (se också kommentarer till frågorna).

Attraktioner med matematikuppgifter

De flesta attraktioner inbjuder till matematiska undersökningar, men några attraktioner innehåller speciella matematikuppgifter.

Grupp aAtmosFear(Horisonten)
Grupp bHelix, Heartline Roll (vektorer och krafter på kroppen) 
Grupp cLoke (simulera banan - jfr Lilla Lots) 
Grupp dStudsmatta (matematiska uttryck)
Grupp eSlänggungan (vektorer, cirkel-månghörning) (Saknas sept 2017)
Grupp fKaffekoppen (simulera banan)
Grupp gUppswinget  (beräkna högsta vinkeln + acceleration i lägsta punkten)
Grupp hBalder II (Stora krönet - Balder-koordinater)
Grupp iLilla Lots (simulera banan) 
Grupp jMechanica (simulera banan)

Komplettera attraktionerna med något av lyckohjulen eller tärningsspel.

Se också ett tidigare förslag till gruppindelning med uppgifter för matematikbesök (dock saknas numera flera av attraktionerna på detta blad).

Teknik-spår

Alla attraktioner innehåller mycket teknik, även om den ofta är osynlig.

 • Kanonen: Utskjutning och broms
 • Helix: Utskjutning och broms
 • Lisebergbanan: Blocksystem, anti-rollback
 • AtmosFear: Inbromsning
 • AeroSpin: Vad får flygplanen att snurra?

Se också projektet Slagkrafts tekniksida

The great arm of engineering reaches out to us all in every imaginable way. Engineering surroounds and astounds us. It constantly challenges what we have achieved and dares us to take the next step forward into the unknown. "E-factor" (entertainment) engineering can be compared to making the square peg fit into the round hole. Often, in themed environmens, corners are not square, structures may be intentionally crooked, and the traditional straightedge must be scrapped.

Ur "The Fantastical Engineer - A Thrillseekers Guide to Careers in Theme Park Engineering" av Celeste Baine.

Biologi

 • Hur påverkas kroppen när man utsätts för många g  - och spelar riktningen någon roll?
 • Vad händer med balansen när man är upp- och ned?
 • Vad händer mer pulsen?

Läs också om projektet Slagkraft, där Michael Axelsson och kollegor från Zoofysiologi mätte pulsen för dem som åkte olika attraktioner och lyssna på Kossornas Planet från 23 juli 2016 som bl.a. diskuterade detta.

Det finns också möjligheter att studera botanik, t.ex. de giftiga växterna i "Förbjudna trädgården" eller alla blommor, buskar och träd i Lisebergs lustgård - och i resten av parken.

Kemi

Några övergripande frågor att fundera över: Kom gärna med fler förslag på undersökningar och observationer.

 • Materialval i de olika attraktionerna. Är det metaller, kompositer, trä?
 • Vilka material egenskaper eftersträvas?
 • Hur kan det ingå en livscykelanalys?

Legeringar

I avslutningen av Helix-turen kommer man fram till magnetbromsarna. När magneterna på tåget passerar en ledare induceras ett magnetfält som "motverkar orsaken till sin egen uppkomst" (Lenz' lag).

Kanonens bromsfenor var gjorda av CuZn10, som innehåller koppar och 10 % zink (De sista fenorna har bara 5% zink). På de stora bromsfenorna i Helix är beteckningen för legeringen utskuren. Den viktigaste skillnaden för åkturen är bromsfenornas elektriska ledningsförmåga. Hur skiljer sig materialen åt?

Läs mer Physics Education 47 (6), 728 http://physics.gu.se/LISEBERG/eng/magn_brakes.pdf (kopia)

Under sommaren 2023 producerade kanalen Theme Park Science en film om Helix, inklusive bromsar. Se också artikeln With an infrared camera in an amusement park: heating and cooling of magnetic brakes (Physics Education 53, 015033, 2024)