lu.se

Denna sida på svenska This page in English

AeroSpin - En SkyRoller

AeroSpin, som kom till Liseberg 2016, är en Sky Roller från Gerstlauer. 

Flygplanen åker 35m upp från marken, och medan man flyger 11 varv/min runt tornet är diametern under 21.2m enligt databladet. Genom att ändra vinkeln för höger och vänster vinge kan den som åker påverka turen, från en snäll attraktion där man åker runt en vertikal axel till en vild attraktion när hela flygplanet roterar runt sig själv ("rullar"). 

För att få planet att gunga högre och högre måste man ändra vingarnas läge i rätt ögonblick. Vänder man för tidigt eller för sent kommer man i stället att bromsa rörelsen.

Enligt Lisebergs sida för AeroSpin är kapaciteten ca 480 personer/timme.Det finns 24 flygplan. Från graferna ser vi att turen tar ca 100 sekunder. Hur lång tid får av- och pålastning ta för att 480 personer ska hinna åka varje timme?

Se Lisebergs YouTube-kanal: Aerospin POV och Tips och Tricks för att komma igång

Läs mer i artikeln Aerodynamics in the amusement park: interpreting sensor data for acceleration and rotation med ett Video Abstract som sammanfattning.

Beräkningar

Använd uppgifterna från databladet för övningarna nedan, dvs 11 varv/minut runt tornet och en diameter 21.2m. (Tänk på att man sitter ca 137 cm innanför vingspetsen - se uppmätning av planets mått)

Övning

  • Hur långt åker man på ett varv? 
  • Hur fort rör man sig runt tornet? 
  • Hur stor blir accelerationen in mot centrum på grund av denna rörelse?
  • Vad händer om vinden blåser snabbare än flygplanet rör sig?
  • Vad förväntar du dig att totala "accelerationen" (eller "g-kraften" ska vara när attraktionen är igång)?
  • Vilken total rotationshastighet förväntar du dig? Spelar det någon roll om planet "rullar", eller om man bara åker utan att tippa vingarna?

Se fler övningar på sidan Mätningar och beräkningar

Acceleration och rotation

Om du har en riktigt bra ficka som du kan stänga kan du ta med en telefon och mäta, t.ex. med appen Physics Toolbox. (Välj "Roller Coaster" för Android och accelerometer och gyro för en iPhone).

Bilden till höger visar koordinataxlar för en kanin enligt standard för åkattraktioner (telefonens koordinater är annorlunda - läs mer om koordinater och mätningar med telefonen). 

I Sky Roller rör man sig i x-axelns riktning och genom vingarna kan man också rotera runt denna axel ("rolla").

Huvudrotationen runt tornet blir runt "Z-axeln" som sammanfaller med z-axeln om man sitter rakt upp. (Z-axeln ändras alltså inte under åkturen.) Vad svarar Z-axeln mot i kaninkoordinater när man lutar?)

Graferna nedan visar accelerometerdata i y-led för två turer. Den vänstra grafen är från en tur som inte riktigt kom runt, medan den högra grafen visar en tur  med mer än 40 varv. 

Läs mer om tolkningen av data från AeroSpin