lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Moment och vinklar

Bilderna ovan visar vridmoment för planet. Den vänstra bilden svarar mot ett positivt moment runt x-axeln som är i rörelsens riktning, medan den högra bilden svarar mot ett negativt vridmoment. Bilderna är hämtade från Lisebergs film AeroSpin Liseberg POV, vid ca 10s och 12s.

Bilden nedan visar tyngdkraft och centripetalacceleration lite senare under turen.

Se också artikeln i Physics Education: Om Aerodynamics in the amusement park - med videoabstract.

Analysis of the accelerometer and gyro data during an AeroSpin ride

The graphs to the right show accelerometer and gyro data. To show the angle more clearly, we have chosen to  show the lateral component of the force from the ride. A positive force is directed to the left of the rider.

The section below shows accelerometer and gyro data for a full turn around the x axis.

Read more in Physics Education: Om Aerodynamics in the amusement park - with videoabstract.