lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Mät och analysera

  • Figurerna nedan visar uppmätta data från AtmosFear 2011, dels under hela åkturen, dels själva fallet i mer detalj. 
  • Tiden högst upp har blivit längre under senare år. Hur lång är tiden under er fysikdag? Hur skulle det påverka  graferna?
  • Kanske får du möjlighet att själv göra en mätning (med mätutrustningen i väst eller stängd ficka och efter attraktionsvärdens godkännande)
  • Hur stämmer graferna med dina skisser när du antog 3 sekunders fritt fall och inbromsning under 1 sekund?
  • På vägen upp ser du att farten ökar något vid ca 80 s, på en höjd strax under 40m. På vägen ned börjar inbromsningen ungefär vid samma höjd. Kan det finnas något samband? (Läs mer om magnetbromsar)

Ladda ned en video över själva fallet (20Mb)- är det likformigt accelererat? Prova med videoanalys (t.ex. med Logger Pro eller Tracker)